دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1400/04/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

سمنان تاریخ: 1400/01/31
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
به بدنم دست زد و به ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1395/09/22
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
15 ساله بودم یک موتو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1400/06/08
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در خیابان قدم میزدم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/02/29
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
دعوت به دفتر کاری و ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/06/09
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
من و دوستم داشتیم صح...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

سمنان تاریخ: 1395/06/18
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
خواهر زاده من که 15 ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/12/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: بالای 45
مادرم حدود 47 سال سن...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1400/05/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
وقتی دوستان مادرم دو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی تاریخ: 1400/05/30
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
هنگام پیاده شدن از ت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1400/05/26
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
پدرم هر از گاهی منو ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1392/05/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در حال برگشتن از محل...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1400/04/28
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
ساعت 7 صبح یکی از کا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی تاریخ: 1400/04/29
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
پسرجوانی با شلوار گش...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/10/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
استاد دانشگاهی که از...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1400/04/31
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1399/06/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در یک خیابان شلوغ را...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/05/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در باشگاه دوستی داشت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / تبریز
تاریخ: 1400/04/29
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
من داشتم از اون کوچه...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/03/19
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: بالای 45
مدتی بود که برای یک ...