دیدبان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1400/05/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
وقتی دوستان مادرم دو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی تاریخ: 1400/05/30
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
هنگام پیاده شدن از ت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1400/05/26
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
پدرم هر از گاهی منو ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1392/05/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در حال برگشتن از محل...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1400/04/28
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
ساعت 7 صبح یکی از کا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی تاریخ: 1400/04/29
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
پسرجوانی با شلوار گش...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/10/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
استاد دانشگاهی که از...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1400/04/31
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1399/06/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در یک خیابان شلوغ را...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/05/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در باشگاه دوستی داشت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / تبریز
تاریخ: 1400/04/29
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
من داشتم از اون کوچه...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/03/19
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: بالای 45
مدتی بود که برای یک ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1400/04/21
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
دو نفر بین 40-50 و د...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1400/04/21
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
پیاده و در مسیر باشگ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قم تاریخ: 1385/09/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
برای اردو ما رو به ج...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قم / قم
تاریخ: 1400/04/12
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان / الیگودرز
تاریخ: 1399/10/23
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1385/03/10
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 35 - 45
تولد من بود و خانواد...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/12/15
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
اون سالا ما دانشجوی ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

البرز / فردیس
تاریخ: 1397/08/15
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
یک پسر سینه ی یک دخت...