دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3619

پسرهایی که مزاحمت میشن فحش های رکیک و جنسی میدن و انکار میکنن به بچه کوچیک رحم نمیکنن


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1401/05/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: البرز
شهرستان: کرج
آدرس محل: میدان آزادگان