دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3613

خیلی بد بود واقعا توان حرف زدن ندارم می خوام خودم رو خالی کنم 😢


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1401/05/10
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: سمنان
شهرستان: شاهرود
آدرس محل: شهرک کوثر 560 واحدی سنگسر