دیدبان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمانشاه / اسلام آباد غرب
تاریخ: 1397/05/18
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
یک پسر جوان غریبه در...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی تاریخ: 1399/11/18
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
داشتم از کلاس زبان ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/11/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آلت جنسی خودشو از شل...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان غربی تاریخ: 1389/04/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1399/11/18
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1398/10/19
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
17 ساله هستم یک روز ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/11/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در حال دوچرخه سواری ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان شمالی / بجنورد
تاریخ: 1399/11/14
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
مردی حدودا 35 الی 40...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/11/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

بوشهر / دشتستان
تاریخ: 1399/11/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان / خرمشهر
تاریخ: 1397/12/22
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/12/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در حال خرید شب عید ب...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

کرمانشاه / کرمانشاه
تاریخ: 1398/05/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
از کلاس زبان برمیگشت...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

خوزستان / اهواز
تاریخ: 1399/11/15
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
دختره بنده خدا رو به...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / تبریز
تاریخ: 1399/11/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

ایلام / ایلام
تاریخ: 1399/11/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
داشتم پارک میکردم یک...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/09/02
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
با همسرم رفته بودیم ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1399/11/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/10/24
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
ساعت 9 شب بود. خانوا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمانشاه / کرمانشاه
تاریخ: 1388/04/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال