دیده بان آزار

مشاهدات خود را ثبت کنید و با ما به اشتراک بگذارید

آزار خیابانی تجربه‌ای است که ما را از هر قومیت، نژاد، طبقه اقتصادی، جنسیت و... به یکدیگر پیوند می‌دهد. این زخم‌های مشترک، اشارتی است بر ضرورت قدم برداشتن برای ایجاد حساسیت‌ در جامعه ایرانی. در فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، در حالی‌که رسانه ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرد و واقعیات جامعه ایرانی را انعکاس نمی‌دهد، در فضایی که تفکیک جنسیتی و راندن زنان به حوزه خصوصی به عنوان تنها راه‌حل تامین امنیت معرفی می‌شود، برای مبارزه با باورها و کلیشه‌های آسیب‌زایی که اینگونه ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، راهی به جز شکستن سکوت و گفت‌وگو نداریم. در این راستا نقطه جغرافیایی حادثه را بر روی نقشه مشخص و تجربه خود از آزار و اذیت در فضای عمومی را روایت کنید.

آخرین روایت‌ها

آزار دیده‌ام
آذربایجان شرقی زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 18 - 25
پسرجوانی با شلوار گشاد مشکی و تی شرت آبی، بدون ماسک و اگه درست یادم بیاد ری...
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 11 تا 14 ظهر | سن: 35 - 45
استاد دانشگاهی که از اعتمادم سواستفاده کرد و سعی در نزدیک شدن داشت
آزار دیده‌ام
فارس / شیراز | زمان: 5 تا 11 صبح | سن: 18 - 25
آزار دیده‌ام
فارس / شیراز | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 18 - 25
در یک خیابان شلوغ راه می رفتم و مرد آزارگر از جهت مخالف می آمد. به گونه ای ...
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 25 - 35
در باشگاه دوستی داشتم که برادرش قرار بود بیاید خواستگاری من. و هر وقت مرا د...
آرشیو روایت‌ها