دیدبان آزار

روایات

آزار دیده‌ام
تهران زمان: 11 تا 14 ظهر | سن: 25 - 35
تو مترو به سمت بازار بودم که خیلی شلوغ شد، یه مردی کنارم وایساده بود، اول ب...
آزار دیده‌ام
آذربایجان شرقی / تبریز | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 18 - 25
آزار دیده‌ام
لرستان / خرم آباد | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 25 - 35
راننده بودم. دوبار تو همین محدوده ب فاصله ی چند روز ،تا دیدن خانم پشت ماشین...
آزار دیده‌ام
لرستان / خرم آباد | زمان: 11 تا 14 ظهر | سن: 25 - 35
برای آموزش رانندگی با برادرم رفته بودم. ساعتهایی میریم که خیابونها خیلی شلو...
آزار دیده‌ام
بوشهر زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: زیر 18 سال
عموی من از وقتی 11 12 سالم بود باسنم را با دو دست فشار می دهد به شوخی. یا س...
آرشیو روایات