دیده بان آزار

مشاهدات خود را ثبت کنید و با ما به اشتراک بگذارید

خشونت جنسی تجربه‌ای است که ما را از هر قومیت، نژاد، طبقه اقتصادی، جنسیت و... به یکدیگر پیوند می‌دهد. این زخم‌های مشترک، اشارتی است بر ضرورت قدم برداشتن برای ایجاد حساسیت‌ در جامعه ایرانی و سازماندهی علیه ساختارهای تولید و بازتولید‌کننده خشونت. در فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، در حالی‌که رسانه ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرد و واقعیات جامعه ایرانی را انعکاس نمی‌دهد، در فضایی که حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی و راندن زنان به حوزه خصوصی به عنوان تنها راه‌حل تامین امنیت معرفی می‌شود، برای مبارزه با باورها و کلیشه‌های آسیب‌زایی که اینگونه ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، راهی به جز روایت‌گری و گفت‌وگو نداریم. در این راستا نقطه جغرافیایی حادثه را بر روی نقشه مشخص و تجربه خود را از خشونت جنسی بازگو کنید.

روایات

آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 25 - 35
آزار دیده‌ام
سمنان زمان: 5 تا 11 صبح | سن: 25 - 35
به بدنم دست زد و به سرعت فرار کرد
آزار دیده‌ام
خراسان رضوی / مشهد | زمان: 5 تا 11 صبح | سن: زیر 18 سال
15 ساله بودم یک موتوری هنگام رفتن به مدرسه از پشت باسنم را حسابی مالوند و م...
آزار دیده‌ام
تهران زمان: 11 تا 14 ظهر | سن: 18 - 25
در خیابان قدم میزدم مرد نسبتا جوان عینکی ریشو در یک ماشین پراید از من پرسید...
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 18 - 25
دعوت به دفتر کاری و تهدید
آرشیو روایات