دیده بان آزار

مشاهدات خود را ثبت کنید و با ما به اشتراک بگذارید

آزار خیابانی تجربه‌ای است که ما را از هر قومیت، نژاد، طبقه اقتصادی، جنسیت و... به یکدیگر پیوند می‌دهد. این زخم‌های مشترک، اشارتی است بر ضرورت قدم برداشتن برای ایجاد حساسیت‌ در جامعه ایرانی. در فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، در حالی‌که رسانه ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرد و واقعیات جامعه ایرانی را انعکاس نمی‌دهد، در فضایی که تفکیک جنسیتی و راندن زنان به حوزه خصوصی به عنوان تنها راه‌حل تامین امنیت معرفی می‌شود، برای مبارزه با باورها و کلیشه‌های آسیب‌زایی که اینگونه ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد، راهی به جز شکستن سکوت و گفت‌وگو نداریم. در این راستا نقطه جغرافیایی حادثه را بر روی نقشه مشخص و تجربه خود از آزار و اذیت در فضای عمومی را روایت کنید.

آخرین روایت ها

آزار دیده‌ام
البرز / کرج | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 25 - 35
آقایون در حال خروج از اتوبوس بی آر‌تی‌ بودن. من منتظر بودم که سوار شم. یکی ...
آزار دیده‌ام
تهران / تهران | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: 18 - 25
یک مرد همراه با دوستش از کنارم رد شد، خم شد و در گوش من زمزمه کرد و رد شد، ...
آزار دیده‌ام
همدان / همدان | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام
کردستان / سنندج | زمان: 14 تا 19 بعد از ظهر | سن: زیر 18 سال
در حالی که ایستاده بودم تاکسی بگیرم، یه نفر از پشت به من چسبید و گفت «قربو...
آرشیو روایت ها