دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/08/11
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
صبح زود تو هوای بارو...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

البرز / ساوجبلاغ
تاریخ: 1397/05/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
دختران دبیرستانی که ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران / ساری
تاریخ: 2020/06/15
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران / ساری
تاریخ: 1399/10/23
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
روی پل هوایی به شکل ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران / ساری
تاریخ: 1399/11/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / همدان
تاریخ: 1399/10/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
به پارک رفته بودم بر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان تاریخ: 1398/10/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
من کارفرمایی داشتم ک...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان تاریخ: 1395/04/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
این ازار توسط یکی از...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان تاریخ: 1397/06/29
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
ازارگر من را به مکان...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1395/07/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
خودشو توشلوغی چسبوند...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / کازرون
تاریخ: 1398/07/08
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
همراه خواهرم بودم از...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/06/07
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
حدود ساعت 10_11 صبح ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/02/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یک پل عابر پیاده وقت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1398/09/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1399/10/29
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
برای پیاده روی به پ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/11/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در حال پیاده روی با ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

آذربایجان شرقی / تبریز
تاریخ: 1396/08/10
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / ملایر
تاریخ: 1399/06/04
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / تالش
تاریخ: 1399/09/19
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
در تاکسی آقایی کنارم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان تاریخ: 1399/09/03
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
ساعت 7 صبح در حالی ک...