دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3552

تو مترو به سمت بازار بودم که خیلی شلوغ شد، یه مردی کنارم وایساده بود، اول با انگشتاش حالت خاروندن کشید رو باسنم، بعد شروع کرد با کف دستش مالیدن باسنم، بعدشم ایستگاه بعد پیاده شد، در ضمن اینم بگم که من با چادر بودم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/08/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: مترو پانزده خرداد