دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3612

یه وانتی کثیف وقتی وسط بلوار بودم و میخواستم از خیابون رد شم روی موهای بلندم تف انداخت. از اون موقع تو پایین شهر چند دقیقه وایمیسم کنار خیابون تا خلوت شه و رد بشم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/02/05
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: مرد
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: قرچک
آدرس محل: قرچک، باقرآباد، روبروی پارک 15 خرداد