دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3604

دسته‌ای جوان جلوی در تیراژه هستند و منتظر رد شدن کسانی هستند که جنسیت مردانه‌ای ندارند و دبنال آنها شروع به آزار کلامی می‌کنند.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1401/04/19
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: جلوی در تیراژه 2