دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3615نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1382/07/17
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: بازار محله ی امام زاده یحیی.