دیدبان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / تبریز
تاریخ: 1400/08/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان / خرم آباد
تاریخ: 1400/07/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
راننده بودم. دوبار ت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان / خرم آباد
تاریخ: 1400/07/21
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
برای آموزش رانندگی ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

بوشهر تاریخ: 1400/07/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
عموی من از وقتی 11 1...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران / ساری
تاریخ: 1400/07/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
از میدان شهرداری تا ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1400/07/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
فروشنده کفش فروشی به...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1396/11/09
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
در دبیرستان نمونه دو...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

کرمان تاریخ: 1399/10/28
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کردستان تاریخ: 1400/06/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1400/06/16
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
تقریبا ساعت 7 بعدازظ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

مرکزی / اراک
تاریخ: 1400/06/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1400/05/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
سلام من 18 سالمه. دا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1400/04/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

سمنان تاریخ: 1400/01/31
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
به بدنم دست زد و به ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1395/09/22
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
15 ساله بودم یک موتو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1400/06/08
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در خیابان قدم میزدم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/02/29
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
دعوت به دفتر کاری و ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/06/09
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
من و دوستم داشتیم صح...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

سمنان تاریخ: 1395/06/18
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
خواهر زاده من که 15 ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/12/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: بالای 45
مادرم حدود 47 سال سن...