دیدبان آزار

روایت

شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

فارس / کازرون
تاریخ: 1394/09/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یک پسر به دنبال یک د...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

هرمزگان / قشم
تاریخ: 1397/11/16
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

سمنان / شاهرود
تاریخ: 1360/03/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
اون موقع ها خانه ها ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/12/23
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: بالای 45
با مادر و خاله و دخت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان / اهواز
تاریخ: 1395/05/07
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یه خیابون تو بازار ن...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1398/03/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
یک زن با لباس حرفه ا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مرکزی / اراک
تاریخ: 1397/11/08
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
هوا زود تاریک شده بو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمان / جیرفت
تاریخ: 1400/02/31
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با دوستم از خیابون ر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمان تاریخ: 1395/04/08
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
من حدودا 14 سال داشت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1369/02/29
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
بچه که بودم مثل خیلی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1400/02/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1400/02/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
پراید قرمز رنگ من رو...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1400/01/27
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
دختر جوان در حال پیا...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1398/02/10
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمان / شهر بابک
تاریخ: 1399/06/25
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/07/29
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تاریخ: 1398/08/10
محدوده زمانی: 24 تا 5 نیمه شب
محدوده سنی: 35 - 45
دورادور با هم آشنا ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1400/01/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
تعرض کلامی و فیزیکی ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/10/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
تعرض کلامی و فیزیکی ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1400/01/15
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
من و دوستم بیرون برا...