دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3611

آخر شب بود و تاریک. از مترو خارج شده بودم که یکی تو تاریکی سنگ به سرم زد و بخاطر پوششم بهم توهین کرد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/07/16
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: مرد
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: ری
آدرس محل: شهرری، ورودی مترو شهرری