دیدبان آزار

روایت

شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/11/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در حال پیاده روی با ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

آذربایجان شرقی / تبریز
تاریخ: 1396/08/10
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / ملایر
تاریخ: 1399/06/04
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / تالش
تاریخ: 1399/09/19
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
در تاکسی آقایی کنارم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان تاریخ: 1399/09/03
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
ساعت 7 صبح در حالی ک...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1397/05/16
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قم تاریخ: 1399/11/05
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
این خیابون نزدیک حرم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/03/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
رفته بودم داروخانه،م...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/07/06
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در حال راه رفتن در ک...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1390/07/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
عورت نمایی از پشت بو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/10/29
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
اصلا حال خوشی نداشتم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان / اهواز
تاریخ: 1399/11/06
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
شخصی دوست و همکار پد...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

یزد تاریخ: 1399/10/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
لیدر بودند و در تمام...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/10/29
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
داشتم راه می رفتم به...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1399/10/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
طبقِ عاد ، برای پیاد...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/10/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
دو مرد سن بالا حدود ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/10/11
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1398/09/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمان تاریخ: 1392/03/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
به بهانه درست کردن د...