دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3621

از مدرسه خارج شدیم و با فاصله 30 متر از در مدرسه، آزارگر روی موتورش نشسته بود و مارو صدا کرد، وقتی برگشتیم دیدیم آلت تناسلیش دستشه و میخواد ما بهش نگاه کنیم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1401/05/24
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: هفت تیر، کوچه موسوی (بختیار)