دیدبان آزار

روایت

شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

قم تاریخ: 1399/09/21
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
دو مرد جوان حول و حو...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1398/11/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
با دوستم داشتیم از س...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1383/09/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
من دانش‌آموز دبیرستا...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1399/09/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
بار دوم هست که در ما...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/09/06
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
هنگام سوار شدن به تا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1398/08/20
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان تاریخ: 1399/07/28
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
میلاد هستم.از اهواز....
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/08/19
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

آذربایجان شرقی / تبریز
تاریخ: 1399/08/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس تاریخ: 1399/08/22
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
سلام .چند روز پیش حو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

هرمزگان تاریخ: 1393/07/02
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
به همراه مادرم از کو...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

خراسان شمالی تاریخ: 1399/08/15
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1389/07/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1399/07/27
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
دختر 13 ساله ام درخو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1396/02/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
سلام. بیماری خاص دار...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1387/11/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
به من گفت احتیاج به ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی تاریخ: 1399/07/30
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در حال پیاده روی و م...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/07/25
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان تاریخ: 1399/07/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
داشتم از پشت ویترین ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/06/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
من توسط کسی که سالها...