دیدبان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1399/06/10
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
داشتم تو باغ قدم میز...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان / دلفان ( نور آباد )
تاریخ: 1399/06/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1399/04/25
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
در مسیر برگشت از کار...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1399/07/12
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
از باشگاه درحال بازگ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مرکزی تاریخ: 1399/07/09
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
ماشین در بست گرفتم،م...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / داراب
تاریخ: 1399/05/28
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با وجود اصرار پدرم ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

بوشهر / بوشهر
تاریخ: 1398/10/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با یکی از دوستام رفت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1398/05/23
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
به زور مرا سوار ماشی...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1395/07/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
ساعت ملاقات بود. خان...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1395/05/06
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
یه پسره حدودا 18 سال...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1386/08/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
از مدرسه با اتوبوس م...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

زنجان تاریخ: 1399/07/10
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
من ساعت هشت صبح در ح...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز تاریخ: 1399/06/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/06/27
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
تو این مرکز کارم شرو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

چهارمحال وبختیاری / شهر کرد
تاریخ: 1389/09/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
12 ساله بودم معلم کل...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1399/06/26
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
از ماشین پیاده شدم ت...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1394/09/26
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
من و خواهرم در حال پ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان تاریخ: 1399/06/24
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/06/06
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: بالای 45
هر بار که به ایران ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1388/07/18
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
کلاس آزمایشگاه شیمی ...