دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3605

او از من خواست ساعت من رو ببیند ولی او به بدن من دست زد ولی بعدش کلاه من رو گرفت و دوستم را هول داد ولی من با داد و فریاد کلاه ام رو گرفتم و رفتم


نوع آزار:




واکنش:
تاریخ: 1401/04/25
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: مرد
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: البرز
شهرستان: کرج
آدرس محل: مهرشهر ، بلوار شهرداری ، خیابان 111 ، انتهای پارک مکعب