دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3394

با دوستم داشتیم از سرکار برمیگشتیم،دختر جوانی هم که همسن خودمان بود و او هم پیدا بود کارمندی هست که از سرکار برمیگردد،پشت سر ما بود. با صدای جیغ دختر برگشتیم و دیدیم یک مردبا دوچرخه از پشت سرش رد شده و به اون تعرض کرده،در ساعت شلوغی اون مسیر و روی پلی که دست کم ده نفر فقط پیاده تردد داشتند!غیر از ماشینها!


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/11/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: اصفهان
شهرستان: اصفهان
آدرس محل: پل آذر