دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3376

داشتم از پشت ویترین کفش های مغازه را میدیدم که یک مرد رد شد و به باسن من دست زد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/07/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: سایر
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: همدان
شهرستان: -
آدرس محل: خیابان بوعلی ، ابتدای کوچه میرفندرسکی