دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3378

در حال پیاده روی و مکالمه با دوستم بودم که با ماشین منتظرم بود، ماشینی خیلی نزدیک کنارم حس کردم. فکر کردم شاید دوستمه یه لحظه که نکاه کردم در کثری از ثانیه آلت مردی رو در دستش دیدم. تنها کاری که تونستم بکنم با صدای بلند داد زدم و فحش دادم. خواستم با دوربین گوشیم از پلاکش عکس بگیرم به دلیل استرس بالا گوشی از دستم به زمین پرت شد و طرف بلافاصله متواری شد.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/07/30
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: آذربایجان شرقی
شهرستان: -
آدرس محل: تبریز