دیدبان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/09/05
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در شلوغی بازار تهران...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران / تنکابن
تاریخ: 1390/11/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
‏سلام. ‏من 17 سالم ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / کازرون
تاریخ: 1392/06/01
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
من همراه با دوست پسر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1377/05/06
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
هر روز بعد از کلاس٬ ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1377/06/02
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
تقریبا 16 ساله بودم....
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/04/25
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
ساعت 9:00شب،طبق روال...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1389/05/25
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
باغ هشت بهشت یه پارک...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / کازرون
تاریخ: 1393/06/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
من زمان دانشجویی بخا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1389/05/25
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
باغ هشت بهشت یه پارک...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/10/03
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
هشیاری نداشتم. به زو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / کازرون
تاریخ: 1393/03/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
از دانشگاه برمیگشتیم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گلستان تاریخ: 1398/04/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
از فیزیوتراپی اومدم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1394/10/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
م.ر در استودیو شخصی ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1388/01/17
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: بالای 45
بر حسب موقعیت تحصیلی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1380/03/27
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
جوانی پرشور بودم و ج...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1395/08/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
من حدود 7 سال از این...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/05/21
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1397/12/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
دکتر م یه مریض جنسیه...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / املش
تاریخ: 1397/12/21
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
متلک پرانی و نگاه خی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان تاریخ: 1397/02/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یک روز که خسته از سر...