دیدبان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / همدان
تاریخ: 1396/03/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در حال عبور از پیاده...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / همدان
تاریخ: 1394/11/07
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
یک روز صبح زمستانی ک...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / همدان
تاریخ: 1394/09/24
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/04/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در حال بازگشت از محل...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/05/15
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
یک مرد سبزه دوبار در...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / املش
تاریخ: 1393/08/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
توسط دوست پسرم تو ما...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

کرمان / کرمان
تاریخ: 1398/03/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تاریخ: 1399/05/24
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

سیستان و بلوچستان / زاهدان
تاریخ: 1398/10/16
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
رفته بودیم بازار..با...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان تاریخ: 1399/05/07
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
اول خواستم ازتون تشک...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / اسلامشهر
تاریخ: 1399/05/16
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1399/05/14
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / اسلامشهر
تاریخ: 1399/05/16
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1399/05/13
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان تاریخ: 1399/05/08
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / نورآباد ممسنی
تاریخ: 1399/05/09
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان تاریخ: 1399/05/07
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
سلام واقعا الا که دا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

یزد تاریخ: 1399/05/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
تو راه باشگاه بودم ی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1399/04/24
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
صبح برای پیاده روی و...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمان / جیرفت
تاریخ: 1397/10/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با دوستم تو پارک بود...