دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3381

دختر 13 ساله ام درخواست کرد که مسیر 10 دقیقه ای خانه تا کلاس اسب سواری اش را به همراه دوست همسنش پیاده بروند. با شک و تردید به او اجازه دادم. وقتی برای برگشت به دنبالش رفتم تعریف کرد که موتورسواری در خیابان به دنبال آنها راه افتاده و شروع به درخواست از آنها برای سوار شدن و همراه شدن با او کرده است. دخترم خیلی ترسیده بوده، ولی مرد دیگری که دخترم به او مرد مهربان میگفت، به آنها قوت قلب داده که نگران نباشند چون او پشت سر آنهاست و مراقبشان است.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/07/27
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: اوین، خیابان سوری