دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3396

دو مرد جوان حول و حوش ساعت 16:25 با پژو پرشیای سفید، دختر جوانی که پوشش و حجاب مناسبی نداشت را مورد آزار خیابانی قرار دادند که خوشبختانه دختر جوان مسیرش را عوض کرد. من کمی عقب تر از آنها شاهد این واقعه ی تلخ بودم و زمانی که به پژو نزدیک شدم، آن دو مرد هم به کوچه ی دیگری رفتند


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/09/21
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: قم
شهرستان: -
آدرس محل: قم، خیابان پیام نور، بوستان شایان