دیدبان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مرکزی / زرندیه
تاریخ: 1399/06/16
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
در کنار دبیرستان ما ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

یزد / یزد
تاریخ: 1399/06/15
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/02/04
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
در پارکى با او آشنا ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/06/06
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
پرستار آمبولانس بیما...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

سیستان و بلوچستان تاریخ: 1393/12/15
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
دانشجو بودم (ترم دو)...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1399/06/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یه ماشین که سه تا پس...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/08/25
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آقایی به نام م. ر ک...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اصفهان / کاشان
تاریخ: 1399/06/09
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
مردی سوار موتور من و...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/06/05
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
شخصی با نام س ادمین ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران تاریخ: 1381/03/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
بدون اینکه اطلاعی از...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1396/05/17
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران تاریخ: 1399/06/06
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
نقاشیمو قاب گرفته بو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران / ساری
تاریخ: 1398/01/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در محل کار از سوی مد...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1388/02/18
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
دانشجو بودم، برای رف...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1396/04/03
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
در حال رفتن به محل ک...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تاریخ: 1397/05/05
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در شرکتی که کار میکر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1397/05/05
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
برای رسیدن به محل کا...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1399/06/06
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس تاریخ: 1398/06/03
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
روی صندلی جلوی تاکسی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1399/02/16
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
من به همراه 3 نفر از...