دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3383نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/08/15
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: خراسان شمالی
شهرستان: -
آدرس محل: خیابان بهزیستی- پشت هتل نگین