دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3393

من دانش‌آموز دبیرستانی بودم. تاریخ دقیق واقعه رو به یاد ندارم، اما تاریخ رو شروع سال تحصیلی دوم دبیرستانم گذاشتم. شب با تاکسی به سمت خانه می‌رفتم، که راننده با تغییر مسیر سعی کرد از یک کوچه‌ بره. ماشین رو نگه داشت، و به این بهانه که میخواد مارک شلوار من رو ببینه دستش رو به سمت دگتمه‌ی شلوار من آورد. من هم سریع از ماشین پیاده شدم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1383/09/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: مرد
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: فارس
شهرستان: شیراز
آدرس محل: شیراز- بلوار دانشجو