دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3490

دختر جوان در حال پیاده روی با حیوان خانگی خود بود که سه پسر جوان او را تعقیب کرده و فیلتر سیگارشان را به سمت او پرتاب کردند اما با دخالت چند جوان دیگر آنها ترسیدند و رفتند


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/01/27
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: مترو سرسبز