دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3498

یه خیابون تو بازار نادری اهواز داریم اهوازیها میدونن کدوم رو میگرم. اسمش بازار شیطونهاست. همش مرد اونجاست اون هم از نوع معتاد و دزد و لات و همه جوره خلاصه. یبار با دوتا از دخترهای عموم رفته بودیم بازار. حواسمون نبود از اون خیابون رفتیم داخل. وحشتناک شلوع بود. دخترهای عموم خیلی خوشکل هستن. وای ما که وارد شدیم جوری ما رو دوره کردن که دوتاشون شروع کردن به گریه کردن. من تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که دوتاشون رو جلوی خودم گداشتم و دوتا دستهام رو دو طرفشون باز کردم و از اون خیابون رد شدیم. واقع تجربه ی بدی بود. یکی از دخترهای عموم مشکل قلب داشت. چنان تپش قلب گرفته بود که مجبور شدیم بهش ارامبخش بدیم بهمون دست میزدن. اونی که تپش قلب گرفته بود خیلی سفید و خوشکله. چشماش هم درشت هستن. .خیلی تو چشم بود. در اون حدی نبود اما همین که ببینی چند نفر بخوان بهت تعرض کنن حتی اگه کلامی باشه واقعا به اعصاب و روان ادم فشار میاره. حالا من چون تو اجتماع بودم و با مردها زیاد سر و کار داشتم ازشون نمیترسیدم و حتی همین که میدیدن من نترسیدم باعث شده بود زیاد ازار ندن اما دوتا دختر عموم واقعا گریه میکردن


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1395/05/07
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: خوزستان
شهرستان: اهواز
آدرس محل: