دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3488



نوع آزار:




واکنش:
تاریخ: 1398/02/10
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: میدان فلسطین، خیابان ایتالیا