دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3503

یک پسر به دنبال یک دختر دانشجو افتاده بود، و از پشت با انگشت اشاره باسنش را آزار می داد. حتی مانتویش را هم بالا می زد تا دقیق وسط باسنش فشار دهد. کوچه خلوت و دختر خیلی ترسیده بود حتی کمی دوید ولی پسر خود را به او می رساند و هی تکرار می کرد.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1394/09/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: فارس
شهرستان: کازرون
آدرس محل: کازرون