دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3482

من و دوستم بیرون برای دیدارهمدیگه رفتیم به شهرک کیانشهر از اون جا ما در طی مسیر سه بار مورد آزار کلامی و حتی دست درازی قرارگرفتیم .اولین مورد یک آقای جوانی تقریبا 25 تا 30 ساله از پیاده رو از کنار ما می گذشت که در همون حین دست به آلت تناسلیشون بردن و کنار گوش من به بدن من و دوستم به کلام حرف زدن چندی نگذشت تقریبا یک ربع بعد من و دوستم از مغازه ای بستنی خریدیم و چندقدم بالاتر از مغازه یک پیرمرد که سن 50 تا 60 ساله داشتند از پشت به باسن دوست من دست زدن و دوستم واکنش نشون داد طی اون روز ما از نگاه مردهای اونجا در امان نبودیم و یا متلک هم می گفتند پوشش ما مثل بقیه پوشش ساده و مانتو و شال پوشیده بود.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/01/15
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: تهران-کیانشهر-روبه روی اداره پلیس آگاهی -بغل دانشگاه دخترانه ولیعصر