دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3500

اون موقع ها خانه ها حمام نداشتند و در شهر از حمام نمره استفاده می کردیم. و همونطور که اونایی دیدن می دونن که ساعت زن و مرد یکی بود. اما قسمت ترسناک ماجرا این بود که در حمام ها قفل نمی شد. حتی کامل بسته نمی شد. با اینکه به ندرت پیش میومد مردی مزاحم بشه و شاید برای خیلیا پیش هم نیومده بود، با این حال استرس وجود داشت. بدتر اینکه اون موقع به ما یاد نداده بودن جیغ و داد کنیم، حتی یه بار یه پسر کاملا برهنه وارد حمام من شد و همینجور جلو میومد و منم شوکه بودم نمی دونستم چی کار کنم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1360/03/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: سمنان
شهرستان: شاهرود
آدرس محل: حمام نمره