دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3491

پراید قرمز رنگ من رو تعقیب میکرد و با لحن بدی میخواست که سوار بشم در نهایت دیدم منصرف نمیشه از ماشینش عکس گرفتم و به پلیس امنیت اخلاقی زنگ زدم و شماره رو دادم و ترسید و رفت.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/02/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: خراسان رضوی
شهرستان: مشهد
آدرس محل: بلوار هفت تیر