دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3495

با دوستم از خیابون رد میشدیم بعضی ماشینا بهمون میرسیدن سرعتمو کم میکردن و متلک میگفتن بعضیهام با قصد ترسوندن ماشینو سمت ما میگرفتن


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/02/31
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: کرمان
شهرستان: جیرفت
آدرس محل: میدان امام حسین