دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3499

با مادر و خاله و دخترخاله هایم رفته بودیم هفت حوض خرید، خیلی هم شلوغ نبود. یک مرد لاغر که شبیه معتاد ها هم بود دنبال ما افتاده بود و با خیال راحت از پشت خودش را به مادرم چسبانده بود و مادرم هم اصلا به روی خودش نمیاورد. حتی وقتی ده بیست دقیقه وارد مغازه ای شدیم دم در نشست و با خروج ما دوباره جلوی خود را به مادرم چسباند. خاله من هم کاملا صحنه را می دید ولی هیچ کس اعتراض نمی کرد، انگار تجاوز یک امر عادی شده و هیچ کس نباید چیزی بگوید.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/12/23
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: بالای 45

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: هفت حوض