دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3483

تعرض کلامی و فیزیکی کارفرما


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/10/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: نازی آباد