دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3484

تعرض کلامی و فیزیکی دوست آقا


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/01/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: اصفهان
شهرستان: -
آدرس محل: خیابان کاشانی،محله لنبان