دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3531

دعوت به دفتر کاری و تهدید


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/02/29
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: میرداماد-رودبار غربی