دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3545

فروشنده کفش فروشی به خانمی که برای خرید آمده بود اصرار میکرد که من باید کفش را پای شما بکنم و سعی میکرد پای او را لمس کند.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/07/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: ولیعصر