دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3540نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/06/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: کردستان
شهرستان: -
آدرس محل: شهرک صنعتی سقز