دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3548

عموی من از وقتی 11 12 سالم بود باسنم را با دو دست فشار می دهد به شوخی. یا سینه هایم را فشار می دهد می گوید بوق بزنم. هرچقدر می گویم نکن یا دستش را پس می زنم باز می کند. حتی الان که 23 سالم است و سه سال است ازدواج کردم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/07/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: بوشهر
شهرستان: -
آدرس محل: