دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3549

برای آموزش رانندگی با برادرم رفته بودم. ساعتهایی میریم که خیابونها خیلی شلوغ نباشه. من گواهینامه دارم ولی چون مدتها بود پشت ماشین ننشسته بودم باید دوباره خودمو محک میزدم. واسه اینکه ماشینهای پشت سر حواسشون بیشتر بهم باشه و منو حرفه ای ندونن ،جفت راهنما میزدم. یه عده ی مریض هم تا میبینن که خانمی پشت ماشینه و مبتدی هم هست حرکات نمایشیشون گل میکنه و این حرکات رو تا جایی ادامه میدن که راننده کنترل ماشین از دستش در بره و یا بکوبش به ماشینهای دیگه یا جدول. که غش غش بهشون بخندن. واقعا چی باعث میشه فکر کنن یه سری کارها فقط مختص به جنسیتِ خودشونه و جنسیتِ دیگه ای نباید واردِ موضوع بشه؟ یه انسان تا چه حد میتونه تنزل کرده باشه؟


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/07/21
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: لرستان
شهرستان: خرم آباد
آدرس محل: کیو