دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3551نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/08/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: آذربایجان شرقی
شهرستان: تبریز
آدرس محل: نصف راه به سمت ابوریحان پیاده راه