دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3527

مادرم حدود 47 سال سن دارد و اضافه وزن هم دارد. با توجه به اینکه کرونا بود فک نمی کردیم بازار خیلی شلوغ باشد. مادرم یک مانتو بلند سرمه ای داشت. با اینکه مردم از هم فاصله داشتند فرد آزارگر جوری خود را به مادرم چسبانده بود که مانتو مادرم به بدنش فرو رفته بود. و هر جا می رفتیم دنبال ما می آمد.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/12/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: بالای 45

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: بازار تجریش