دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3539

تقریبا ساعت 7 بعدازظهر بود که من برای خرید به این‌ منطقه رفته بودم. به علت نبود جا پارک، ماشین را به صورت دوبل پارک کردم و با احتیاط در سمت راننده را باز کردم.فرد آزارگر که فاصله زیادی با من‌ داشت ناگهان سرعتش را زیاد کرد و به من فحش جنسیتی داد و به مسیرش ادامه داد و چون حین حرکت بود من نتواستم برخوردی با او داشته باشم اما بعد یادم افتاد کاش پلاک ماشین را برداشته بودم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/06/16
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: میدان هروی، ساقدوش