دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3550

راننده بودم. دوبار تو همین محدوده ب فاصله ی چند روز ،تا دیدن خانم پشت ماشین نشسته به سرعت از کنارم رد میشدن،از سمت راست یا چپ مهم نبود. فقط قصدشون هول کردنِ من و وارد کردنِ فشار روانی بود. چون فقط جنسیتم باهاشون فرق داشت و مثلِ اونها رانندگی نمیکردم...


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/07/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: لرستان
شهرستان: خرم آباد
آدرس محل: زیباکنار