دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3533

15 ساله بودم یک موتوری هنگام رفتن به مدرسه از پشت باسنم را حسابی مالوند و منو فاحشه خطاب کرد. فردای اونروز همونجا صدای موتور اومد خودمو چسبوندم به دیوار، ولی مرده حالا که شجاع تر شده بود جلوم وایساد و با دستاش لب و سینه هامو مالید و نظر داد. دیگه از آن کوچه عبود نکردم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1395/09/22
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: خراسان رضوی
شهرستان: مشهد
آدرس محل: علی آباد